หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

  • การประชุมโรงเรียนในฝัน สพม.20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ขอเชิญโรงเรียนในฝันในสังกัดร่วมจัดงานคัดเลือก best practice ในวันที่  30  กรกฎาคม  2559  ณ ห้องประชุมพุทธร ...
    ส่ง 1 ก.ค. 2559 19:55 โดย sesao20 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ Classroom 4.0 เพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยนายอภิชาต พุทธเจริญ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Classroom 4.เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ณ หอประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพ ...
    ส่ง 16 ส.ค. 2560 00:33 โดย sesao20 admin
  • อบรม Cloud computing เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559  เป็นวันสุดท้ายของการอบรม cloud computing หลักสูตรสำหรับหัวหน้ากลุ่มงานสื่อ ของสพท ในรุ่นที่ 2ณ โรงแรม ดิไอเดิล ...
    ส่ง 1 ก.ค. 2559 20:13 โดย sesao20 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://www.esan68.sillapa.net/sm-udn1/
https://www.esan68.sillapa.net/sm-udn2/
https://www.esan68.sillapa.net/sm-udn3/
https://www.esan68.sillapa.net/sm-udn4/
www.esdc.name
www.esdc.name/cer