ขับเคลื่อน DLIT

ขับเคลื่อนโครงการ DLIT
 ลำดั้บ    วันที่  กิจกรรม  หมายเหตุ
 1  15 ก.ค. 60 คำสั่ง คณะทำงาน
  คำสั่ง
 2  21 ก.ค. 60 ประชุมเตรียมความพร้อม  ภาพกิจกรรม
 3  24 ก.ค. 60 คู่มือคลังข้อสอบ  คู่มือคลังข้อสอบ
 4  24 ก.ค. 60 ตรวจสอบรหัสโรงเรียน OBEC_Code
 5  25 ก.ค. 60 ข้อมูลข้าราชการครู  ดูข้อมูล
 6  25 ก.ค. 60  ตารางการอบรม  ดูตาราง 
 7 25 ก.ค. 60 ฟอร์มเพื่อ Upload ผู้ใช้ (ครู) Download Form
 8   
 9 25 ก.ค. 60 เกียรติบัตร ผ่านการอบรม รับเกียรติบัตร
 10 25 ก.ค. 60 แบบทดสอบ  DLIT แบบทดสอบ
 11  25 ก.ค. 60 แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพอใจ


    


ติดต่อผู้ประสานงาน คลังข้อสอบสพฐ.  02 965 8975 - 9
หน้าเว็บย่อย (3): เกียรติบัตร ภาพกิจกรรม certi
Comments