อบรม Cloud computing

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:13โดยsesao20 admin
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559  เป็นวันสุดท้ายของการอบรม cloud computing หลักสูตรสำหรับหัวหน้ากลุ่มงานสื่อ ของสพท ในรุ่นที่ 2
ณ โรงแรม ดิไอเดิล ปทุมธานี
Comments