ว่าที่ ร.ท.ดร.วิรัตน์ แก้วสุด

สหวิทยาเขตอุดรพิทยานุกูล / สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก

ชื่อภาษาอังกฤษ Dr.Wirat Kaewsud

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail: krulek1212@gmail.com

เบอร์โทร: 086 - 4588801

Facebook Page: -

Youtube Channel: -

ห้องนิเทศก์ออนไลน์: -

งานที่ได้รับมอบหมาย

ผลงานที่เผยแพร่ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)79 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทร. 0 4212 3173 แฟกซ์. 0 4212 3174Admin by ศน.ชิติมา ชามนตรี