ว่าที่ร้อยตรีมณเฑียร น้อยบุดดีผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางมาลินี ผลประเสริฐรอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล.pdf
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)79 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทร. 0 4212 3173 แฟกซ์. 0 4212 3174Admin by ศน.ชิติมา ชามนตรี